Harmonie Nut en Vermaak bereidt 175ste verjaardag voor

Harmonie Nut en Vermaak bereidt 175ste verjaardag voor

‘MENSEN BIJ ELKAAR BRENGEN EN VERBINDEN MET MUZIEK’

Harmonie Nut en Vermaak, opgericht in 1842, is nog steeds actief in Zundert. In 2017 viert zij haar 175-jarig jubileum. “Dat vieren we graag met heel Zundert,” vertelt Marty van de Wouw. “De voorbereidingen voor het feestjaar zijn al in volle gang.”

Het jubileumjaar start op 3 februari met een galaconcert van het Orkest van de Luchtmacht. Marty: “In de sporthal zet dit professionele harmonieorkest met 50 musici een avondvullend showprogramma neer. De volgende dag is de officiële receptie en opening van de tentoonstelling over 175 jaar Harmonie in het Vincent van GoghHuis. Daar zie je bijvoorbeeld de originele schellenbomen uit 1846. De plaatselijke koperslager P.J. Pillot leverde deze destijds voor tachtig gulden.”

Hoogtepunt

“De maand juni wordt het hoogtepunt van ons jubileumjaar,” zegt Marty. “Samen met Het Zunderts Toneel (HZT), dat in 2017 zijn 70ste verjaardag viert, brengen we drie weekenden muziektheater ‘Harmonie’. Een toneelstuk waarin, zoals de naam al zegt, de harmonie in een dorp centraal staat.”

Peter Dictus schrijft het stuk over de dagelijkse beslommeringen van enkele dorpsbewoners die samen bij de harmonie zitten. Hun muziek kleurt hun leven en dat van hun dorpsgenoten die naar hen komen kijken en luisteren. In de parochiezaal, op de markt, langs de kant van de straat. “Een unieke co-productie,” vindt Marty. “En extra bijzonder omdat regisseur Ellen Blom van dit project een vijftig minuten durende documentaire maakt. Al bij de ondertekening van het samenwerkingscontract tussen de Harmonie en HZT kwamen ze filmen.” Nut en Vermaak sluit het jubileumjaar af met het nieuwjaarsconcert in 2018.

Donateurs

“Zo’n feestelijk jaar is een hele organisatie,” legt Marty uit. “De voorbereidingen zijn al een paar jaar bezig.” Om de financiële middelen bijeen te krijgen, houdt de Harmonie dit jaar weer een grote donateursactie. Maar ook de organisatie van het Oktoberfest is bedoeld om geld in het laatje te brengen. “De eerste editie in 2015 was een daverend succes. Tevens kun je Vriend van de Harmonie worden of kiezen voor een VIP-arrangement als je geen enkele jubileumactiviteit wilt missen.”

Toekomst

Kort na de onafhankelijkheid van België wemelde het in Zundert van de douanebeambten en marechaussees. Om voor vermaak te zorgen, is op 2 februari 1842 fanfare Nut en Vermaak opgericht. In 1956 werden houtblazers in de gelederen opgenomen en werd de fanfare een harmonie. De vereniging telt momenteel ongeveer tachtig (oud-)leden, waarvan ongeveer de helft actief speelt. “Door les te geven op basisscholen proberen we jonge aanwas in de vereniging te stimuleren,” legt Marty uit. “En met een oud-leden concert hopen we muzikanten opnieuw actief te krijgen. Met het jubileumjaar laten we zien dat de harmonie nog steeds bruisend is.”

MENU