175 jaar harmonie Nut en Vermaak

175 jaar harmonie Nut en Vermaak

2017 is een belangrijk jaar in de historie van “Nut en Vermaak”, dan immers bestaat de harmonie 175 jaar. Daarmee is deze vereniging niet alléén al vele jaren een belangrijk onderdeel van de Zundertse gemeenschap, het behoort hiermee zelfs tot de oudste Koninklijke harmonieën van Nederland. Een jubileum dus waar met trots naar mag worden uitgekeken.

Door de jaren heen heeft “Nut en Vermaak” steeds op muzikale wijze van zich laten horen bij jubilea, schietwedstrijden van de gilden, gouden bruiloften, het bloemencorso natuurlijk en nog bij vele andere lokale en regionale evenementen om te vieren dat er iets feestelijks of speciaals te beleven was. De harmonie vormt al 175 jaar het muzikale hart van Zundert, dichtbij en vooral betrokken.

Het spreekt vanzelf dat de harmonie natuurlijk haar eigen jubileum ook op klinkende wijze wil vieren. De mensen uit Zundert zullen het weten ook. Er zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd waarbij muziek, hoe kan het ook anders, een belangrijke rol speelt.

Er wordt al maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen. Verschillende commissies zijn begonnen aan het jubileumprogramma. Het enthousiasme is groot. Zo ook de bij groep mensen die zich in willen zetten om de kosten van al die festiviteiten op een verantwoorde manier te kunnen betalen en daarvoor de middelen wil verwerven.

Dat zal voor een groot gedeelte moeten gebeuren door middel van sponsoring. Maar wel op een manier die de sponsors het gevoel geven er ook echt iets voor terug te krijgen. Het is voor iedereen op die manier interessant. Een andere bron van inkomsten is natuurlijk de gewone kaartverkoop maar ook de opbrengst van de Okterfesten, die speciaal voor dit doel worden georganiseerd kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering. Alles om het jaar 2017 voor de harmonie te kunnen laten uitgroeien tot een onvergetelijk jubileumjaar.

Benieuwd geworden hoe dat allemaal zijn beslag gaat krijgen. Houd dan deze website regelmatig in de gaten, zodat je niets mist van dit geweldige jubileumspektakel. Er staat Zundert in 2017 aardig wat te wachten. Dat is een belofte. En belofte maakt schuld.

MENU